En plats för hopp och liv!
Ombyggd för flexibilitet

Före ombyggnationen 2012Ådalskyrkan byggdes på 30-talet till "missionskyrka". Vissa ombyggnationer har skett under åren, t ex när hela kyrksalen vändes eller när förskolan Grinden inrättades under 90-talet, något som bl a ökade kraven på ventilation.
   Den senaste stora förändringen skedde under 2012, då alla otympliga gamla kyrkbänkar revs ut under ledning av vår fastighetsansvarige Roland Nilsson. Total ommålning skedde till ljusa färger och golvet slipades.
Bänkarna ersattes sedan med separata (kopplade) stolar från gamla pingstkyrkan Filadelfia. Även stolarna från dess församlingsvåning fick ny funktion tillsammans med sex nyinköpta runda bord, lämpliga för samtal och gemenskap i mindre grupper. Från FRoland Nilsson i målartagenrustuna församling hade vi fått överta de lampor som förr hängde i gamla tingshuset, och de hängdes nu upp.
   En köksdel installerades i bakre delen av lokalen, talarstolen byggdes om till pastorsexpedition och pensionerade slöjdläraren Urban Granqvist snickrade till en mobil talarstol, fylld av symbolik. Dessutom installerades ny AV-utrustning med sladdlösa mikrofoner, hörslinga och datavideoprojektor.

Därmed har vi en flexibel kyrka, anpassad för 2000-talets alla behov och det nystarts- och pionjärarbete församlingen går in i från hösten 2017.