Alla nyheter


Pastorsteam HT 17

Pionjärstöd: Esgrim Rommel

Esgrim Rommel har varit anställd som pastor och församlingsföreståndare i Mölnbo och Gnesta sedan 2011. Fr om augusti 2017 påbörjar Esgrim en heltidstjänst som pastor i Aneby Allianskyrka (www.allianskyrkananeby). Esgrim kommer dock fortsatt finnas med som pionjärstöd i Gnestaortens församlingskrets på ca 20% under hösten 2017 (med eventuell förlängning våren 2018).

Enklaste sättet om du vill komma i kontakt med Esgrim Rommel är att maila: esgrim@molnbomissionskyrka.se.


PRESENTATION:

Pionjärpastor Josefin Lennartsson

"Attkomma hem"

När jag tog studenten gav mina föräldrar mig en resväska ipresent. De har alltid uppmuntrat oss barn att leva vårt eget liv och inte gå ideras upptrampade spår. Det är 18 år sedan jag flyttade hemifrån och jag harhunnit med att bo i tre städer och i mer än tre gånger så många olika hem. Jaghar alltid varit inställd på att kunna bo precis varsomhelst i världen. Älskaräventyr och resor och tycker att omväxling förnöjer!

Men nu har tiden kommit för mig att flytta hem igen. Ellerinte riktigt hem för jag växte upp ett par mil härifrån. Men det känns som hemoch det känns väldigt spännande att som vuxen få komma tillbaka till platsersom betytt mycket för mig under uppväxten. Jag är uppvuxen i Järna, gick påTavestaskolan och sedan Eneskolan på högstadiet. Jag var med i scoutkåren iJärna och vandrade ofta på Sörmlandsleden på hajk. På senare år har jag kommitatt uppskatta att åka på utflykt på alla små vägar och upptäcka gårdsbutiker,loppisar och små badsjöar. I sommar flyttar jag till Mölnbo för att bli pionjärpastori Mölnbo Missionskyrka och Ådalskyrkan i Gnesta!

Jag ser fram emot att lära känna den här bygden på nytt ochgöra mig hemmastadd här!

Ett ord jag hoppas ska prägla tiden framöver är frånJohannes 10:10 där Jesus säger ”Jag har kommit för att ge liv, liv i överflöd.”I sommar längtar jag efter att arbeta i trädgården vid missionskyrkan i Mölnbo.Det är något jag längtat efter i många år, att ha en trädgård där jag kan odlaoch ta hand om olika sorters växter. Trädgårdsarbete liknar församlingsarbetepå många sätt. Vi kan så och plantera små plantor, vi kan ta hand om dem efterkonstens alla regler men livet som gör så att blommorna blommar och träden fårfrukt kan vi inte styra över. Vi kan lära oss förstå livet och samarbeta meddet men inte alltid tygla det. När Jesus säger att Han kommer med överflödandeliv menar Han på livets alla områden. Han vill att våra liv ska blomstra tillande, kropp och själ och det är något jag ber ska få sätta tonen för min tidhär.

Josefin påbörjar sin tjänst augusti 2017. Vi hälsar henne varmt välkommen!