Du är här:Start > Lär känna oss! > Historik

Ny församling med gamla rötter

Ådalskyrkan är åldersmässigt "bara barnet", eftersom församlingen bildades på 2000-talet, men egentligen är den betydligt äldre än så...

Vad som hände den 2 mars 2003 var att medlemmarna i Filadelfia, pingstförsamlingen, tillsammans med medlemmarna från Ådalskyrkans församling grundade den nya församlingen, Frikyrkan Gnesta, som därmed fick koppling till tre olika huvudspår i det traditionella "frikyrko-Sverige".

Orsaken till detta är förstås att Ådalskyrkans församling i sin tur hade en bakgrund i en motsvarande process i början av 1980-talet, när baptist- och missionsförsamlingen valde att gå samman efter en längre tid av fördjupat samarbete. Då ledde det till att baptistkapellet Betel på Dagagatan såldes, precis som nu pingstkapellet Filadelfia på Västra Storgatan 53 såldes i december 2003.

Nu är Ådalskyrkan basen för all verksamhet, och i dess lokaler inryms också förskolan Grinden.

Siste pastorn i Ådalskyrkans församling var Bernt Bengtsson, men när han gick i pension 2005 saknades under en period anställd pastor, fast kretssamarbetet med missionsförsamlingarna i Mölnbo och Björnlunda fortsatte - och fördjupades - i väntan på att någon efterträdare kunde kallas.

Under åren 2007-2010 har Elisabeth Morgonro varit pastor och föreståndare på deltid 75 %, detta i samarbete med andra församlingar i grannskapet.

I augusti 2011 tillträdde så Esgrim Rommel - tidigare lärare på Frejaskolan (SO) och Dansutskolan! - en deltidstjänst på 50-75 % i "Kretsen", vilken även omfattar Mölnbo missionsförsamling.

Vid årsmötet 2014 beslöt församlingen att ändra namn, från "Frikyrkan Gnesta" till "Ådalskyrkan". Kyrkan, som fått namn av adressen, Ådalsvägen 2, har dock inte bytt namn.

I januari 2016 beslöt församlingen att ansöka om medlemskap också i Svenska Alliansmissionen, och vid deras årskonferens i maj blev vi välkomnade också i den gemenskapen.

Från hösten 2017 går församlingen in i ett nystarts och pionjärarbete tillsammans med Josefin Lennartsson som fr om augusti 2017 är anställd som pionjärpastor.

Församlingens ordförande sedan 2013 är Bo Wingård, som du kan lära känna lite mer här på hemsidan. I porträttgalleriet (under uppbyggnad) kan du också möta några andra av våra medlemmar. Välkommen att gå in där!